Algemene voorwaarden

Opgeknapte meubels

De opgeknapte meubels zijn vaak oud, van hout en brocant en vertonen hierdoor wat gebruikerssporen. Dit maakt het meubeltje juist authentiek! Ze vertonen soms ook sporen van houtworm, wij behandelen dit goed van te voren. Desondanks kunnen wij hier geen 100 % garantie op te geven.

Prijs

Alle producten bij ons zijn in euro’s en inclusief btw, exclusief verzendkosten. Wij verzenden via post.nl tot een maximale hoogte van 1.70 meter.

Voorbehoud

Prijzen, maten, kleur, afmetingen en overige productinformatie is onder voorbehoud van vergissingen, zet- en drukfouten en prijswijzigingen. Kleuren op de site kunnen eventueel wat afwijken van de oorspronkelijke kleur; het kan op een foto anders overkomen. U kunt altijd in overleg langs komen om de kleur te bekijken. Deco-artikelen zijn niet voor gebruik, zoals de ladders, huisjes, wandborden e.d. Dit zijn decoratiematerialen.

Verzenden

Wij dragen zorg voor een correcte verzending van de producten. Na ontvangst van betaling bieden wij de volgende werkdag bij Post NL aan. Duurt het om welke reden wat langer, dan wordt je op de hoogte gebracht. De bestelde opdrachten kunnen ook, op afspraak, worden opgehaald op ons adres in Wijchen. Verzenden kan tot een maximale hoogte van 1.70 meter. Wij bezorgen in overleg.

Verzendkosten (in Nederland)

Brievenbuspost*€ 4.50
Pakketpost NL **€ 7.25 / € 13.95

* bij brievenbuspost zijn wij niet aansprakelijk voor verlies en/of schade tijdens de verzending van je bestelling door Post.NL
** Bij Pakketpost is jouw bestelling verzekerd tegen verlies en/of schade tijdens de verzending van je bestelling door Post NL.

Ruilen/retour

Meubels retourneren is niet mogelijk.

Hout

Wij werken met verschillende hout soorten zoals nieuw/ gebruikt steigerhout, drijfhout en sloophout. Dit zijn natuurproducten waardoor hout altijd “werkt “, dus kan krimpen en uitzetten. In de winter zal het, wanneer de luchtvochtigheid in huis lager is, enigszins krimpen. Wij geven hier geen garantie op. Hout heeft van nature verschillende kleurnuances van blank, bruin tot grijstinten. Wij kunnen van te voren niet bepalen welke kleur het hout heeft, dit is afhankelijk wat de leverancier op voorraad heeft. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele kleurverschillen. Kleuren kunnen afwijken van de foto’s. Dit geld ook voor de kleuren van de verf. Steigerhout is naaldhout en kan dus hars bevatten, dit kan opeens uitvloeien en reparatie of retourneren is daarom niet mogelijk.

Werk in opdracht

Als je een opdracht bij ons plaatst ontvang je zo snel mogelijk een vrijblijvende offerte. Je krijgt dan 14 dagen bedenktijd om wel of niet akkoord te gaan. Het is daarnaast altijd mogelijk om eventuele wijzigingen in de offerte te bespreken. Als je akkoord gaat stuur je ons een ondertekende offerte retour. De in de offerte vermelde prijzen zijn inclusief btw. Wij vragen bij akkoord een aanbetaling van 50% van het totaalbedrag. Bij aflevering van je opdracht dien je het resterende bedrag te voldoen. Na de 14 dagen bedenktijd vervalt de offerte.

Vertraagde levering

Vertraagde levering geeft, indien deze zich binnen redelijke grenzen beweegt, generlei recht op schadevergoeding of ontbinding der overeenkomst. Wanneer nochtans bij de overeenkomst is bedongen, dat de levering op een bepaald tijdstip zal geschieden en koper aan verkoper schriftelijk heeft doen weten dat deze termijn in geen geval mag worden overschreden, dan is koper gerechtigd, om na het verstrijken van de overeengekomen termijn zonder dat levering heeft plaats gevonden, de koopovereenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, onverminderd kopers recht op schadevergoeding behoudens in geval van overmacht aan de zijde van verkoper. Hij is verplicht verkoper hiervan onverwijld schriftelijk in kennis te stellen. Overeengekomen leverdata zijn streefdata, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

Overmacht

Onder overmacht wordt verstaan: elke omstandigheid waarmee verkoper ten tijde van het aangaan der overeenkomst geen rekening kon houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering der overeenkomst redelijkerwijs niet door koper kan worden verlangd zoals: oorlog of oorlogsgevaar, onverschillig of Nederland daarbij al dan niet rechtstreeks betrokken is, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, staat van beleg, oproer, sabotage, overstroming, brand of andere vernietigingen in fabrieken of magazijnen en uitsluitingen. In geval van overmacht heeft verkoper het recht om de overeenkomst te ontbinden, zonder gehouden te zijn tot het betalen van schadevergoeding. Indien koper met de verlangde vooruitbetaling of zekerheidstelling in gebreke blijft vervalt de eventuele op verkoper rustende leveringsplicht, onverminderd het recht van verkoper op vergoeding van alle schade, kosten en interesten door verkoper.